Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kiest voor Yenlo

Enterprise Service Bus structureert losse informatievoorziening

Hazerswoude-Rijndijk, 26 februari 2015 – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werkte met een groot aantal op zichzelf staande informatiesystemen. Dit had veel overlap en extra werk tot gevolg en informatie op basis van meerdere systemen was niet direct beschikbaar. Yenlo heeft een aanbod gedaan voor de implementatie van een Enterprise Service Bus die de systemen op een slimme manier koppelt. HHNK heeft na een succesvol verlopen Proof of Concept de opdracht aan Yenlo gegund.

HHNK houdt Noord-Holland droog
Een groot deel van Noord-Holland ligt beneden zeeniveau. Dat betekent dat er veel werk moet worden verzet om het droog te houden. HHNK is verantwoordelijk voor de waterschapstaken in het deel van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal en Texel.

Losse informatievoorziening
HHNK kenmerkt zich door een relatief ‘losse’ informatievoorziening. Binnen HHNK worden veel informatiesystemen gebruikt die de primaire processen ondersteunen. Deze systemen staan echter vaak op zichzelf en zijn niet goed met elkaar geïntegreerd. Het ontbreken van integratie leidt tot overlap in functionaliteit in verschillende systemen en het ontbreken van procesoverstijgende informatievoorziening.

Investeren in integratielaag
De nieuwe afdeling I&A binnen HHNK heeft besloten te investeren in een integratielaag of Enterprise Service Bus (ESB). Dit heeft veel voordelen: de laag koppelt ‘losse’ systemen of systeemgroepen op een slimme wijze met elkaar, vermindert het aantal systemen en biedt de mogelijkheid applicaties te selecteren op basis van de juiste balans tussen prijs en prestatie, gebaseerd op de functionele behoeften van de bedrijfsprocessen van HHNK. Ook wordt het mogelijk gegevens eenmalig vast te leggen en vaker te gebruiken.

HHNK wil doel met Yenlo halen
HHNK had zich ten doel gesteld een goed functionerende integratielaag te selecteren en implementeren en het gebruik en beheer daarvan binnen de ICT-beheerorganisatie van HHNK te borgen. De integratielaag moet in april 2015 worden opgeleverd en operationeel zijn met twee gerealiseerde koppelingen (werkend en goedgekeurd). Yenlo heeft een voorstel tot aanschaf en implementatie van de WSO2 Enterprise Service Bus ingediend. Na een succesvolle Proof of Concept heeft Yenlo opdracht gekregen voor het leveren van de ESB, het adviseren tijdens de implementatie en het faciliteren van opleidingen voor ontwikkelaars en beheerders.

Over Yenlo
Yenlo is een ICT-dienstverlener met focus op middleware ten behoeve van ketenintegratie en business proces management. Yenlo ontzorgt bedrijven als het gaat om hun ICT. Om dat te realiseren richt Yenlo zich specifiek op private cloud hosting, software development en 24/7 managed services. Yenlo is de ontwikkelaar van de Digikoppeling adapter voor de WSO2 Enterprise Service Bus die miljoenen transacties tussen overheden extreem snel, betrouwbaar en veilig verwerkt. Yenlo gebruikt de Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO), een vast stramien op basis waarvan transacties, analyses en business processen worden vormgegeven. Yenlo heeft partnerships met WSO2, Java, GlassFish, SUSE, Amazon Web Services en Oracle.
Meer informatie: www.yenlo.nl of communities op LinkedIn, Twitter en Facebook.

###

Meer informatie:

Yenlo, Nevlynn Janssen, tel: 071 8200082, email: nevlynn.janssen@yenlo.nl
WILD werk, Jeanette de Wilde, tel: 030 2900059, email: jeanette@wildwerk.nl